Odwodnienie budynku, fundamentu we Wrocławiu

Odwodnienie budynku, fundamentu we Wrocławiu

Odwodnienie budynku fundamentu we Wrocławiu   W ostatnim czasie wykonaliśmy prace związane z odwodnieniem budynku, fundamentu we Wrocławiu. Inwestor zlecił nam wykonanie drenażu wokół  fundamentu w starym poniemieckim podpiwniczonym domu. Drenaż ma na celu odprowadzenie wody powierzchniowej do studni chłonnej. Prace polegały na odkopaniu fundamentów poniżej stanu „zerowego”, zabezpieczeniu ścian znajdujących się w ziemi masą bitumiczną […]