Drenaż opaskowy fundamentu Wrocław, odprowadzenie wody z dachu do studni chłonnych Wrocław

Drenaż opaskowy fundamentu, odprowadzenie wody z dachu do studni chłonnych Wrocław

 

Odprowadzenie wody z dala od fundamentów jest bardzo istotną sprawą dla ich trwałości. Fundament jest najważniejszym elementem w naszym domu. Nienależyte zabezpieczenie przyczyniać się może do osłabienia ścian fundamentowych, przedwczesnego kruszenia materiału, wilgoci na ścianach wewnętrznych budynku przez zjawisko kapilarne, które polega na podciąganiu wody ku górze dzięki sił kapilarnych. Kolejnym ważnym elementem jest odprowadzenie wody deszczowej z rynien do studni chłonnej lub drenażu rozsączającego.

W ostatni  zleceniu , wykonaliśmy drenaż opaskowy w okół budynku. Odkopana została ława fundamentowa podpiwniczonego budynku, wykop wyłożony został geowłókniną, ułożona została rura drenarska o średnicy 110 mm a wszystko zasypane żwirem o frakcji 16-32 mm. Woda deszczowa odprowadzona rurami PCV do studni chłonnych o głebokości 270 cm wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 100 cm.  Dodatkowo część wody opadowej magazynowana jest w 1000 l zbiorniku buforowym zasypanym pod ziemią. Woda wykorzystywana jest do podlewania ogrodu.

 

661 385 074